การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์

Electronic Data Acquisition and Analysis

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ มีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา หากมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทำผิด บริการของเราสามารถช่วยท่านได้ ซึ่งได้แก่ บริการการตรวจสอบการทุจริต การโจรกรรมข้อมูล การใช้งานอินเตอร์เนตอย่างไม่เหมาะสม การเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งนำข้อมูลไปดำเนินการทางกฎหมาย

นอกจากข้อมูลทั่วไปที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์แล้ว เรายังสามารถค้นหาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่ปรากฎให้เห็น เช่น ข้อมูลที่ถูกลบ เขียนทับหรือทำลาย ข้อมูลที่ถูกซ่อน แม้ใช้งานคิดว่าไม่สามารถหาข้อมูลดังกล่าวพบ เราสามารถช่วยท่านหาหลักฐานชิ้นสำคัญซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายได้

เราทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในระหว่างที่มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจในการดำเนินการขั้นต่อไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะรายงานข้อมูลในรูปแบบที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และ เราสามารถไปเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อแสดงหลักฐานในศาลได้

Orion Forensics LAB ให้บริการการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ในและนอกสถานที่ เราสามารถไปให้บริการท่านถึงสถานที่ที่ท่านสะดวก หรือท่านอาจส่งอุปกรณ์เก็บข้อมูลให้เราตามความเหมาะสมของงบประมาณและเวลาของท่าน