Our Services

Effective and ethical solutions
to help you protect your brands, reputation and revenues

การให้บริการของ โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น

สืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยโดยสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในสามของสินค้าปลอมแปลงที่ยึดได้ใน EU มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทย หรือส่งผ่านทางประเทศไทยไปยัง EU แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยควรตระหนักถึงความสำคัญของกลยุทธ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง ตลอดเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ฝ่ายกฎหมายโอไร้อัน

บริการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การค้นหา และเก็บหลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์ที่อยู่ใน พีซี โน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น หรือหลักฐานดิจิตอลที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ระบุผู้กระทำผิด จนถึงเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้

ตรวจสอบผู้ลงทุน ตรวจสอบหุ้นส่วนธุรกิจ ตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและระบบธุรกิจอัจฉริยะ

นอกจากรู้จักศัตรูของท่านแล้ว ท่านควรรู้จักเพื่อน ลูกค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของท่านด้วย ธุรกิจในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมด้านกฎหมายทำให้มีความจำเป็นต้องตรวจสอบผู้ลงทุน หุ้นส่วนธุรกิจและลูกค้ามากขึ้น

physical surveillance

การตรวจตราและการป้องกัน

เรามีระบบการตรวจตราและการป้องกันที่ได้มาตรฐาน เช่น การตรวจตราด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์และการตรวจตราทางกายภาพ ช่วยตรวจสอบว่า มีบุคคลอื่นกำลังติดตามท่าน ทีมงานหรือทรัพย์สินของท่านหรือไม่ มาตรการดังกล่าวสามารถช่วยให้ลูกค้าประเมินได้ว่า คู่แข่งหรือพนักงานที่คิดไม่ซื่อ พยายามที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่น ข้อมูลที่ปรึกษาในห้องประชุม หรือห้องประชุมคณะกรรมการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตรวจสอบทุจริตในองค์กร สืบสวนทุจริต รับเงินใต้โต๊ะ ติดสินบน การทุจริตในองค์กร พนักงานทุจริต ฉ้อโกงบริษัท บริษัทคุณตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงหรือ

การทุจริตในองค์กร

องค์ประกอบด้านคนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงอย่างชัดเจน การฉ้อโกงมักจะมีเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำสายงานเดียวกันที่อยู่ในบริษัทมานานหลายปีแล้วมาเกี่ยวข้อง บางครั้งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เสียหายที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยไม่ลำเอียง สิ่งที่สำคัญยิ่งคือ ผู้ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนต้องตระหนักถึงองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์และความรู้สึกของผู้เสียหาย

ตรวจประวัติอาชญากรรม

การตรวจสอบภูมิหลังและคัดกรองพนักงาน

การตรวจคัดกรองพนักงานใหม่และพนักงานในปัจจุบันอย่างละเอียดสามารถป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงได้ ผู้สืบสวนของเราสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองได้โดยการตรวจสอบ ภูมิหลังซึ่งพนักงานฝ่ายบุคคลของคุณอาจไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญพอที่จะทำการตรวจเอง บริการตรวจสอบภูมิหลัง จะรวมถึงการตรวจเครดิต การตรวจประวัติอาชญากรรม การตรวจยืนยันประวัติการทำงาน การตรวจบุคคลอ้างอิงและตรวจยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

การตรวจสอบประกันภัย

หากท่านเป็นบริษัทประกันหรือบริษัทที่ทำประกันให้พนักงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการ พนักงานสืบสวนของเราสามารถตรวจสอบการเคลมเงินประกันเช่น เงินชดเชยคนงาน อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัยโจรกรรมและประกันชีวิต

Debt Collection and Asset Searches

บริการติดตามทวงหนี้และบริการตรวจสอบทรัพย์สิน

หนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19  ทั้งบริษัทและบุคคลจำนวนมากกำลัง ดิ้นรนเพื่อทวงหนี้จากลูกหนี้ ทนายความและนักสืบมืออาชีพกว่า 16 ปีของOrion มีประสบการณ์มากมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและการเร่งรัดหนี้สินในประเทศไทยผ่านการเจรจาและการดำเนินคดี หากคุณมีปัญหาในการติตามทวงหนี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นฟรีและคำแนะนำในการติดตามผลที่เหมาะสม

การประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ

การประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ

บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด ให้บริการด้านการประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และเสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัย การทบทวนและตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน อิสระและครบวงจรเน้นองค์ประกอบหลักสามประการได้แก่ นโยบาย แผนการและขั้นตอ

เครื่องจับเท็จ (polygraph / Lie detector )

บริการเครื่องจับเท็จและการตรวจสอบการทุจริต

เครื่องจับเท็จ เป็นเครื่องมือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบค้นหาความจริง เราสามารถใช้เครื่องจับเท็จในการแยกตัวผู้บริสุทธิ์ออกจากผู้กระทำความผิดในแต่ละสถานะการณ์ต่างๆ อาทิ การลักทรัพย์ การฉ้อโกง การทุจริต และการตรวจสอบความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน สามารถใช้ในการคัดกรองพนักงานก่อนการจ้างงาน ตรวจสอบเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ประวัติการฉ้อโกง ประวัติการใช้สารเสพติด การติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประวัติการทำงาน หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ

การบริการส่งหมายศาล

บริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษา และฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล

หากคุณต้องการบริษัทที่ไว้วางใจได้เพื่อส่งเอกสารราชการในประเทศไทย เราช่วยคุณได้ บริษัท โอไร้อันมีทีมงานที่มีประสบการณ์ส่งหมายศาลในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทย ทีมงานของเราผู้ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญจะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณในการส่งหมายศาล

บริการสืบสวนในประเทศกัมพูชา

บริษัท โอไร้อันดำเนินการสืบสวนในประเทศกัมพูชามาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ประเทศกัมพูชาถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในการสืบสวนทางธุรกิจ เนื่องจากประเทศกัมพูชาไม่มีเอกสารบันทึกทางราชการ (public record) และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รองรับผู้ทำการสืบสวนในต่างประเทศ ในประเทศกัมพูชา ผู้ทำการสืบสวนจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งข้อมูลจากบุคคล และใช้เทคนิควิธีการสืบสวนอื่น ๆ ที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

บริการสืบสวนในประเทศพม่า

การทำงานกับทีมท้องถิ่นที่มีประสบการณ์บนพื้นดินในพม่านั้น Orion Investigations นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อให้ความช่วยเหลือกับบริการที่หลากหลาย ในพม่าเราสามารถจัดหาการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาของพม่าการวิจัยตลาดและการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้เรายังให้บริการการสอบสวนเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ในพม่า เนื่องจากขาดบันทึกที่เปิดเผยต่อสาธารณะในพม่าแหล่งข้อมูลและการติดต่อในท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบที่นั่น