การให้บริการของ โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น

Effective and ethical solutions
to help you protect your brands, reputation and revenues

การให้บริการของ โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น

thailand intellectual property intellectual property law intellectual property rights intellectual property services Thailand Intellectual Property Investigations in Thailand thailand trademark registration trademark thailand intellectual property law ip law firm thailand intellectual property rights patent thailand Intellectual Property Thailand intellectual property lawyers intellectual property services intellectual property law firm thai intellectual property ip services in ccna ip services medical intellectual property law ip services in networking thailand intellectual property intellectual property law firm Intellectual property services intellectual property lawyers intellectual property rights intellectual property thailandทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศไทย Intellectual Property Services intellectual property law firm thailand intellectual property ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย ทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย At Orion investigations co. ltd,(Thailand)we have extensive experience in providing Intellectual Property(IP) Protection services to clients thailand intellectual property thailand intellectual property Intellectual property บริการสืบสวน ทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย Intellectual Property investigations services Intellectual Property investigations Intellectual Property Investigations in Thailand Copyright infringement /counterfeit intellectual property law thailand intellectual property rights thailand Orion investigations co. ltd โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น Copyright infringement /counterfeit Orion Investigation thailand intellectual property Intellectual Property thailand intellectual property rights intellectual property lawyer Intellectual Property investigations Intellectual Property thailand intellectual property specialists ทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย Orion Investigation provided Intellectual Property (IP) investigations services and lawyers in Thailand ,Copyright infringement /counterfeit intellectual property investigation บริการสืบสวน ทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทย ครบวงจร ทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดลิขสิทธ์ Intellectual Property Thailandบริการสืบสวน ทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย ละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดเครื่องหมายการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปลอมแปลงสินค้า สำรวจที่อยู่ของผู้นำเข้าในประเทศไทย ทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทยintellectual property rights intellectual property lawyer intellectual property thailand

บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยโดยสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในสามของสินค้าปลอมแปลงที่ยึดได้ใน EU มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทย หรือส่งผ่านทางประเทศไทยไปยัง EU แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยควรตระหนักถึงความสำคัญของกลยุทธ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง ตลอดเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ฝ่ายกฎหมายโอไร้อัน

Internal Computer Investigations Computer forensics investigation An increasing number of crimes are committed through the use of computers. Orion Investigations provides computer forensics investigation services computer forensics investigation computer forensics investigator digital forensics Investigations cyber forensics

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การค้นหา และเก็บหลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์ที่อยู่ใน พีซี โน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น หรือหลักฐานดิจิตอลที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ระบุผู้กระทำผิด จนถึงเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้

Due Diligence Service & Business Intelligence in Thailand Business Intelligence Business Intelligence & Due Diligence Service in Thailand ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ตรวจสอบบริษัท Vendor screening .Today’s business and regulatory environment require increased screening of investors, due diligence Thailand Due Diligence & Business Intelligence Service in Thailand / Vendor screening .Today’s business and regulatory environment require increased screening of investors, Vendor Screening Services - Business Credentialing Services thailand due diligence due diligence thailand ตรวจสอบบริษัท การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและระบบธุรกิจอัจฉริยะ  ตรวจสอบผู้ลงทุน ตรวจสอบหุ้นส่วนธุรกิจ ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน ประสบการณ์มากกว่า 10ปี Due Diligence & Business Intelligence Service in Thailand .Vendor screening .Today’s business and regulatory environment require increased screening of investors, ตรวจสอบผู้ลงทุน ตรวจสอบหุ้นส่วนธุรกิจ ตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและระบบธุรกิจอัจฉริยะ

นอกจากรู้จักศัตรูของท่านแล้ว ท่านควรรู้จักเพื่อน ลูกค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของท่านด้วย ธุรกิจในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมด้านกฎหมายทำให้มีความจำเป็นต้องตรวจสอบผู้ลงทุน หุ้นส่วนธุรกิจและลูกค้ามากขึ้น

business surveillance Counter surveillance Service  in Thailand. Surveillance and counter surveillance in Thailand counter surveillance thailand Surveillance and counter surveillance thailand surveillance and counter surveillance Surveillance and counter surveillance thailand to electronic sweeps and physical surveillance physical assets.Surveillance camera surveillance audit counter surveillance companies bangkok counter surveillance techniques

การตรวจตราและการป้องกัน

เรามีระบบการตรวจตราและการป้องกันที่ได้มาตรฐาน เช่น การตรวจตราด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์และการตรวจตราทางกายภาพ ช่วยตรวจสอบว่า มีบุคคลอื่นกำลังติดตามท่าน ทีมงานหรือทรัพย์สินของท่านหรือไม่ มาตรการดังกล่าวสามารถช่วยให้ลูกค้าประเมินได้ว่า คู่แข่งหรือพนักงานที่คิดไม่ซื่อ พยายามที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่น ข้อมูลที่ปรึกษาในห้องประชุม หรือห้องประชุมคณะกรรมการโดยไม่ได้รับอนุญาต

fraud investigation service ,การสืบสวนการทุจริต,Experienced Fraud Investigators Thailand รับเงินใต้โต๊ะ Corporate fraud Fraud investigation fraud investigation fraud investigations fraud investigators corporate fraud investigation Fraud investigation Experienced Fraud Investigators Thailand fraud investigators สืบสวนการทุจริต fraud investigation Corporate fraud investigation Corporate fraud fraud investigation corporate fraud investigation ผลประโยชน์ทับซ้อน สืบค้นหลักฐานคอมพิวเตอร์ มือถือ สืบสวนคอมพิวเตอร์ มือถือ Digital Forensics computer forensics fraud investigation bribery ตรวจสอบทุจริต พนักงานทุจริต ตรวจสอบฉ้อโกง ฉ้อโกง Corporate fraud Experienced Fraud Investigators Thailand fraud investigators fraud investigation fraud investigations การทุจริตองค์กรสามารถกระทำได้โดยบุคคลภายในหรือภายนอก การทุจริตภายในคือ พนักงาน ผู้จัดการ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท หรือเจ้าของกระทำการทุจริตต่อบริษัทของตนเอง เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันเองและการขโมยข้อมูล หรือการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิด การทุจริตจากภายนอกกระทำโดยบุคคลภายนอก เช่น การติดสินบน การรับเงินใต้โต๊ะ การทุจริต การแฮ็กเข้าระบบ การขโมยข้อมูลและการทุจริตผ่านการประกันภัยเช่น โกงเคลมประกัน  การกู้ยืมเงินและการทุจริตการชำระเงินfraud investigation fraud investigator Corporate fraud can be committed by internal or external parties. Internal fraud is when an employee, manager, or owner commits fraud against their own company such as conflicts of interest and theft or misuse of company assets.ตรวจสอบการทุจริต ตรวจสอบทุจริต พนักงานทุจริต fraud investigators fraud investigation รับเงินใต้โต๊ะ bribery ตรวจสอบการทุจริต fraud investigations bangkok fraud investigations in Thailand fraud investigators (Est.2003) ตรวจสอบทุจริต สืบสวน คดีทุจริตบริษัท รับเงินใต้โต๊ะ การทุจริตในองค์กร พนักงานทุจริต ฉ้อโกงบริษัท ฉ้อโกงนายจ้าง บริษัทคุณตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงหรือไม่ ตรวจสอบการทุจริต

ตรวจสอบทุจริตในองค์กร

ตรวจสอบทุจริต การฉ้อโกงองค์กรสามารถกระทำได้โดยบุคคลภายในหรือภายนอก การฉ้อโกงภายในคือ พนักงาน ผู้จัดการ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท หรือเจ้าของกระทำการฉ้อโกงต่อบริษัทของตนเอง เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันเองและการขโมยข้อมูล หรือการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิด การฉ้อโกงจากภายนอกกระทำโดยบุคคลภายนอก เช่น การติดสินบน การรับเงินใต้โต๊ะ การทุจริต การแฮ็กเข้าระบบ การขโมยข้อมูลและการทุจริตผ่านการประกันภัยเช่น โกงเคลมประกัน  การกู้ยืมเงินและการฉ้อโกงการชำระเงิน

Pre employment background check Best background check service full-service background check companies Criminal background check companies background check services background check thailand thai background check Pre employment background check Criminal background check services background check investigation employment screening services background check services background check thailand Criminal check background check for employment การตรวจประวัติอาชญากรรม Employment Screening & Background Check Thailand ตรวจประวัติอาชญากรรม เช็คประวัติ อาญา เช็คประวัติคน รับเช็คประวัติ การตรวจ สอบ ประวัติพนักงาน เช็ดประวัติพนักงาน รับตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Background Check Background Check Thailand Orion provides background Check  and employee screening services to help our clients keep their organizations safe and profitable by protecting against the numerous pitfalls caused by unqualified, unethical, dangerous or criminal employees.การตรวจประวัติอาชญากรรม เช็คประวัติคน เช็คประวัติ คน รับ เช็ค ประวัติ เช็คประวัติบุคคล ประวัติอาชญากรรม ตรวจประวัติอาชญากรรม การตรวจประวัติอาชญากรรม ประวัติอาชญากรรม เช็คประวัติ อาญา การตรวจประวัติอาชญกรรม employee screening services thailand background check Employment Screening & Background Check /Criminal check in Thailand รับ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รับตรวจเช็คประวัติคน การตรวจสอบประวัติพนักงาน การ​ตรวจคัดกรองพนักงานใหม่ เช็คประวัติอาญา ตรวจสอบภูมิหลังและคัดกรองพนักงานก่อนรับเข้าทำงาน ประสบกาณ์ 16ปี Employment Screening & Background Check services /Criminal check in Thailand to help clients keep their organizations safe and profitable by protecting Background Check Thailand

การตรวจสอบภูมิหลังและคัดกรองพนักงาน

การตรวจคัดกรองพนักงานใหม่และพนักงานในปัจจุบันอย่างละเอียดสามารถป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงได้ ผู้สืบสวนของเราสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองได้โดยการตรวจสอบ ภูมิหลังซึ่งพนักงานฝ่ายบุคคลของคุณอาจไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญพอที่จะทำการตรวจเอง บริการตรวจสอบภูมิหลัง จะรวมถึงการตรวจเครดิต การตรวจประวัติอาชญากรรม การตรวจยืนยันประวัติการทำงาน การตรวจบุคคลอ้างอิงและตรวจยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

Insurance Claim Investigations Insurance Investigations Insurance audit audit insurance insurance fraud Insurance Investigator company Insurance Investigator service Insurance Fraud Investigations

การตรวจสอบประกันภัย

หากท่านเป็นบริษัทประกันหรือบริษัทที่ทำประกันให้พนักงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการ พนักงานสืบสวนของเราสามารถตรวจสอบการเคลมเงินประกันเช่น เงินชดเชยคนงาน อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัยโจรกรรมและประกันชีวิต

debt collector debt collection debt collection services Debt collection agency asset search asset searches bangkok asset searches thailand debt collector Debt collection agency debt collection services debt collection agency bangkok Debt collection agency thailand debt collector debt recovery services debt recovery near watthana debt recovery near bangkok debt collection agency Debt collections debt collection แก้ปัญหาหนี้สิน บริษัทวงหนี้ บริการติดตามทวงหนี้และบริการ ตรวจสอบทรัพย์สิน บริษัทติดตามทวงหนี้และตรวจสอบทรัพย์สิน บริษัทเร่งรัดหนี้สิน ค้นหาทรัพทย์สิน แก้ปัญหาหนี้สิน ประสบการณ์กว่า18 ปี ในการเจรจาและดำเนินคดี ทวงหนี้ Debt collections agency Debt collections thailand debt collection agency Orion has extensive experience in Asset searches and Debt collections in Thailand , Debt recovery and Asset Investigations through Debt collections

บริการติดตามทวงหนี้และบริการตรวจสอบทรัพย์สิน

หนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19  ทั้งบริษัทและบุคคลจำนวนมากกำลัง ดิ้นรนเพื่อทวงหนี้จากลูกหนี้ ทนายความและนักสืบมืออาชีพกว่า 16 ปีของOrion มีประสบการณ์มากมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและการเร่งรัดหนี้สินในประเทศไทยผ่านการเจรจาและการดำเนินคดี หากคุณมีปัญหาในการติตามทวงหนี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นฟรีและคำแนะนำในการติดตามผลที่เหมาะสม

Orion provides Physical Security Assessment Services in order to help clients identify potential security threats and reduce vulnerabilities การประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ

การประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ

บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด ให้บริการด้านการประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และเสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัย การทบทวนและตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน อิสระและครบวงจรเน้นองค์ประกอบหลักสามประการได้แก่ นโยบาย แผนการและขั้นตอ

เครื่องจับเท็จ (polygraph / Lie detector )เครื่องจับเท็จ (Polygraph / Lie detector )เครื่องจับเท็จ (Polygraph / Lie detector )

บริการเครื่องจับเท็จและการตรวจสอบการทุจริต

เครื่องจับเท็จ เป็นเครื่องมือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบค้นหาความจริง เราสามารถใช้เครื่องจับเท็จในการแยกตัวผู้บริสุทธิ์ออกจากผู้กระทำความผิดในแต่ละสถานะการณ์ต่างๆ อาทิ การลักทรัพย์ การฉ้อโกง การทุจริต และการตรวจสอบความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน สามารถใช้ในการคัดกรองพนักงานก่อนการจ้างงาน ตรวจสอบเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ประวัติการฉ้อโกง ประวัติการใช้สารเสพติด การติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประวัติการทำงาน หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ

process server Process Serving / Process Severs process severs Thailand Our highly trained Process Severs will be able to meet your process serving requirements. process servers Process Serving If you need a reliable company to serve official documents in Thailand, we are able to assist. We have a team which is experienced in process service in Bangkok and throughout Thailand. process serving process servers ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล ทนายฟ้องร้องดำเนินคดี การบริการส่งหมายศาล บริการด้านกฎหมาย ทนายให้คำปรึกษา ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล ฟ้องคดีหย่า แฟนมีชู้ หากคุณต้องการบริษัทที่ไว้วางใจได้ เก่ง รายงานผลการดำเนิน

บริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษา และฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล

หากคุณต้องการบริษัทที่ไว้วางใจได้เพื่อส่งเอกสารราชการในประเทศไทย เราช่วยคุณได้ บริษัท โอไร้อันมีทีมงานที่มีประสบการณ์ส่งหมายศาลในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทย ทีมงานของเราผู้ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญจะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณในการส่งหมายศาล

Cambodia Due Diligence and Background Investigations Cambodia Investigations Cambodia commercial investigators Thailand Orion has been conducting investigations in Cambodia for more than 10 years. Cambodia can be a challenging environment for commercial investigators

บริการสืบสวนในประเทศกัมพูชา

บริษัท โอไร้อันดำเนินการสืบสวนในประเทศกัมพูชามาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ประเทศกัมพูชาถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในการสืบสวนทางธุรกิจ เนื่องจากประเทศกัมพูชาไม่มีเอกสารบันทึกทางราชการ (public record) และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รองรับผู้ทำการสืบสวนในต่างประเทศ ในประเทศกัมพูชา ผู้ทำการสืบสวนจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งข้อมูลจากบุคคล และใช้เทคนิควิธีการสืบสวนอื่น ๆ ที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

บริการสืบสวนในประเทศพม่า

การทำงานกับทีมท้องถิ่นที่มีประสบการณ์บนพื้นดินในพม่านั้น Orion Investigations นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อให้ความช่วยเหลือกับบริการที่หลากหลาย ในพม่าเราสามารถจัดหาการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาของพม่าการวิจัยตลาดและการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้เรายังให้บริการการสอบสวนเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ในพม่า เนื่องจากขาดบันทึกที่เปิดเผยต่อสาธารณะในพม่าแหล่งข้อมูลและการติดต่อในท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบที่นั่น