การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

A fully equipped state of the art forensic lab and an internationally experienced team at the forefront of computer forensics in Thailand

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การค้นหา และเก็บหลักฐานทางดิจิทัลที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์ที่อยู่ใน พีซี โน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น หรือหลักฐานดิจิทัล ที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ระบุผู้กระทำผิด จนถึงเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้

การกระทำผิดผ่านการใช้คอมพิวเตอร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น ให้บริการการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และอัพเดทตลอดเวลา เพื่อให้ได้หลักฐานที่เชื่อถือแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เราจึงขอเสนอบริการดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.orionforensics.com