ลูกค้าของเรา

Your satisfaction is the key to our successful future

ลูกค้าของเรา

โอไรอัน อินเว็สทิเกชั่น ทำงานให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น สมาคมอุตสาหกรรม สำนักกฎหมาย และองค์กรอื่น ๆ โดยทีมพนักงานนักสืบธุรกิจ นักกฎหมายและช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่มีความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความพยายามในการทำงานอย่างจริงจังในทุกขั้นตอนของการทำงานเพื่อให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าภายในงบประมาณที่พวกเขาตั้งไว้ และเพื่อให้ผลงาน และบริการที่เกินความต้องการของลูกค้า ส่วนลูกค้าก็ให้ความเชื่อถือและใช้บริการเราเป็นการตอบแทน เราจึงมีความภาคภูมิใจที่เรามีลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นลูกค้าระยะยาว ซึ่งมีตั้งแต่บริษัท องค์กรในประเทศจนถึงองค์กรระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เนื่องจากเรามีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า เราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของลูกค้าในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามเราสามารถส่งข้อมูลอ้างอิงตามคำขอของท่านได้

Why Our Clients Work With Orion Investigations

“Firstly I just wanted to say thank you for what is shaping up as our most successful year. Working with you all continues to be an absolute pleasure and the professionalism of your various businesses makes my role and tasking enjoyable to accomplish ….For a small band of great people you do outstanding work.”
“That's absolutely wonderful news! The client once told me that he wouldn't be able to sleep until this was done - he will be very pleased. Thank you for informing so quickly.”
“Thanks a million…. Awesome job….you're the best! This one is really a case we care about. You made my night (and weekend)!”
“I love you guys. Even on holiday you worry about looking after me. Thanks and may the next 12 months bring you good health and harmony.”
“Thailand is the lighthouse of the whole Intellectual Property investigation and enforcement program in the region. Thank-you to everyone at Orion involved in the program.”