ตัวอย่างผลงานและการบริการของโอไรอัน

Rely on our experience across a wide variety of cases and our understanding that each case is unique

ตัวอย่างผลงานและการบริการของโอไรอัน

บริษัทในประเทศไทยกำลังวางแผนที่จะจ้างผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่ เพื่อรับตำแหน่งอาวุโสในบริษัท ในระหว่างการตรวจสอบประวัติการจ้างงานก่อนหน้านี้ โอไร้อันพบว่า ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวอ้างในใบสมัครและไม่ได้ทำงานในบริษัทหนึ่งแห่งในจำนวนบริษัทที่มีรายชื่อในประวัติสมัครงาน นอกจากนี้ยังพบว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานก่อนหน้านี้ในประวัติสมัครงานไม่เป็นความจริงอีกด้วย

บริษัทเครื่องแต่งกายข้ามชาติได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าซึ่งซื้อของเลียนแบบคุณภาพต่ำที่ตลาดในกรุงเทพ หลังจากสืบสวนอย่างละเอียดโอไร้อันพบว่า มีร้านค้าปลีกหลายแห่งและโรงงานสองแห่งมีการผลิตสินค้าเลียนแบบ จึงร่วมมือกับตำรวจไทยเพื่อเข้าไปตรวจค้นทำให้ร้านค้าปลีก และโรงงานหยุดการละเมิดตราสินค้าของลูกค้า

บริษัทในประเทศอังกฤษกำลังวางแผนที่จะเปิดสำนักงานในประเทศไทย และกำลังมองหาหุ้นส่วนในประเทศ โอไร้อันดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นหุ้นส่วนและพบว่า บุคคลดังกล่าวเคยถูกดำเนินคดีทางแพ่งพร้อมกับหุ้นส่วนธุรกิจคนก่อน ซึ่งพวกเขาถูกตั้งข้อกล่าวหาและพบว่ามีความผิดฐานขโมยความลับทางการค้าอีกด้วย

บริษัทให้บริการด้านการเงินกำลังพิจารณาแบบคำขอกู้เงิน โอไร้อันตรวจสอบพบว่า เอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครซึ่งได้แก่รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารและหลักฐานประวัติการจ้างงานเป็นเท็จ

บริษัทข้ามชาติและพนักงานขายในประเทศไทยสงสัยว่า มีพนักงานคนหนึ่งเปิดเผยความลับของบริษัทให้คู่แข่งทราบ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ของโอไร้อันทำสำเนาฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของเขา และทำการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยใช้ซอฟแวร์พิเศษทำให้พบหลักฐานในไฟล์ชั่วคราวของคอมพิวเตอร์ว่าพนักงานดังกล่าวใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งข้อเสนอโครงการของบริษัทให้คู่แข่งผ่านอีเมลบนเว็บ

บริษัทอาหารข้ามชาติได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่เสียหาย หลังการตรวจสอบผู้ให้บริการด้าน
โลจิสติกส์ของบริษัทพบว่า ความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในระบบรักษาความปลอดภัยของโกดังสินค้ามีผลต่อความสมบูรณ์ของสินค้า เมื่อมีการปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการตรวจสอบ การร้องเรียนจากลูกค้าจึงลดน้อยลง
เจ้าของตราสินค้ารายใหญ่พบว่า มีการปลอมแปลงสินค้าของตนและจำหน่ายทางอินเตอร์เนต โอไร้อันได้ทำการตรวจสอบทางอินเตอร์เนตและค้นพบผู้จำหน่าย จึงร่วมมือกับตำรวจไทยเพื่อตรวจค้นผู้จำหน่ายในประเทศไทย ส่วนผู้จำหน่ายที่อยู่ในประเทศอื่นโอไร้อันได้ส่งเรื่องต่อให้เจ้าหน้าที่ในประเทศดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้จำหน่าย

ผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่หลายแห่งได้ใช้บริการของโอไร้อัน โดยให้ดำเนินการตามกฎหมายกับซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การดำเนินการของโอไร้อันทำให้พวกเขามีรายได้จากการจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด