การติดตามทวงหนี้และการตรวจสอบทรัพย์สิน

Our Team is Experienced at Identifying Assets and Recovering Debts

บริการติดตามทวงหนี้และบริการตรวจสอบทรัพย์สิน

บริการติดตามทวงหนี้และบริการตรวจสอบทรัพย์สิน

หนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19  ทั้งบริษัทและบุคคลจำนวนมากกำลัง ดิ้นรนเพื่อทวงหนี้จากลูกหนี้

Orion ให้บริการติดตามทวงหนี้แบบครบวงจรและแนะนำแนวทางการติดตามทวงหนี้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ –

ขั้นตอนที่ 1 – การเจรจาโดยตรง – เราขอแนะนำให้ลูกค้าใช้ความพยายามทุกทางที่เป็นไปได้ในการเจรจาโดยตรงกับลูกหนี้ก่อนที่จะแต่งตั้งบุคคลที่สามเพื่อติดตามทวงถามให้ชำระหนี้

ขั้นตอนที่ 2 –การทวงถามชำระหนี้ตามกฎหมาย – เมื่อได้ใช้ความพยายามทุกช่องทางแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ เราขอแนะนำให้ฝ่ายกฎหมายยื่นหนังสือทวงถามเพื่อชำระหนี้ หนังสือทวงถามนี้ ทีมทนายความจะติดตามผลเพื่อประเมินสถานะของลูกหนี้ ทั้งในแง่ความเต็มใจแก้ไขปัญหา และความสามารถชำระหนี้ ในหลาย ๆ กรณีการส่งต่อไปยังทนายความก็เพียงพอที่จะแจ้งให้ลูกหนี้ชำระหนี้หรืออย่างน้อยก็ตกลงแผนการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3 – การสืบสวนและการตรวจสอบทรัพย์สิน – หากหนังสือทวงถามจากทนายความยังไม่เพียงพอที่จะยุติเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะมีการยกระดับขั้นตอนการติดตามหนี้ตามกฎหมายต่อไป เราขอแนะนำให้ตรวจสอบสถานะทางการเงินในปัจจุบันของลูกหนี้เพื่อประเมินว่าการดำเนินการทางกฎหมายมีแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จหรือไม่ การสืบสวนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะมีความแตกต่างกัน สำหรับบุคคลธรรมดาอาจเกี่ยวข้องกับการระบุที่อยู่อาศัยปัจจุบันและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกเขา สำหรับ นิติบุคคล อาจเกี่ยวข้องกับการระบุตำแหน่งและยืนยันที่ตั้งของธุรกิจ เพื่อประเมินความสามารถทางธุรกิจและระบุทรัพย์สินที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เช่น รถยนต์ ทรัพย์สิน และเครื่องจักร สำนวน “เสียน้อยเสียมาก เสียยากเสียง่าย” เป็นที่รู้จักกันดี เพื่อเป็นบทเรียนในการลงทุน ในขั้นตอนนี้ จะช่วยลูกค้าหลีกเลี่ยงความผิดพลาดพื้นฐาน การทราบสถานะการทางการเงินที่แท้จริงของลูกหนี้และเข้าใจสถานะการณ์ที่ดีขึ้น อาจแจ้งให้ลูกหนี้ทราบว่าการยอมรับแผนการชำระเงินที่ยาวนานกว่าที่พวกเขาเต็มใจยอมรับในตอนแรกอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 4 – การทวงถามชำระหนี้ตามกฎหมาย – ข้อมูลที่ได้รับในขั้นตอนที่ 3 ทำให้สามารถดำเนินการขั้นสุดท้ายในการยุติการเจรจาได้ การได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของลูกหนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงที่ยอมรับได้ ลูกค้าสามารถติดสินใจที่จะยอมรับแผนการผ่อนชำระระยะยาว ในกรณีที่ลูกหนี้มีปัญหาจริง หรือยืนยันข้อเสนอเดิมในกรณีที่ลูกหนี้มีสถานะการเงินที่ดี

ขั้นตอนที่ 5 – หนังสือแจ้งความประสงค์ดำเนินคดีทางศาล – หากการเจรจาต่อไปไม่สามารถเรียกให้ชำระหนี้ หนังสือแจ้งสุดท้ายที่จะยื่นเพื่อแจ้งลูกหนี้ว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อบังคับหนี้ภายในเวลาที่กำหนด เราแนะนำขั้นตอนนี้เพื่อบีบคั้นว่าจะดำเนินการทางศาล เราขอแนะนำให้ทำขั้นตอนดังกล่าวเมื่อมีความตั้งใจที่จะดำเนินการกับการยื่นฟ้องเท่านั้น หากทำโดยไม่มีเจตนาจริงและลูกหนี้ฟ้องว่าเป็นการข่มขู่ การเจรจาต่อรองของเราอาจจะเสียหายจากการข่มขู่ที่ไม่จริง

ขั้นตอนที่ 6 – การดำเนินการของศาล – หากความพยายามขั้นสุดท้ายในการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จ ทางเลือกสุดท้ายสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการทางศาลซึ่งต้องมีการวางเงินค่าธรรมเนียมศาลและการเตรียมหลักฐานและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ โดยทนายความ โดยทั่วไปศาลไทยจะกำหนดเวลาการไกล่เกลี่ยหลายรอบก่อนกำหนดวันพิจารณาคดีดังนั้นจึงยังคงสามารถบรรลุข้อยุติตามการเจรจาได้หลังจากการยื่นฟ้องคดีต่อศาล

ขั้นตอนที่ 7 – การบังคับคดี – แม้ว่าศาลจะมีคำสั่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ แต่ลูกหนี้บางรายก็ยังคงปฏิเสธที่จะชำระหนี้ ในกรณีเหล่านี้เราจะต้องส่งเรื่องไปยังกรมบังคับคดี กระบวนการนี้อาจใช้เวลานานและท้าทายกับความรับผิดชอบของลูกหนี้ในการระบุทรัพย์สินที่จะถูกยึด แต่ด้วยความพากเพียรพยายามของเรา ในที่สุดก็สามารถรวบรวมหนี้แก่ลูกค้าได้

ทนายความและนักสืบมืออาชีพมากว่า 16 ปีของ Orion มีประสบการณ์มากมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและการเร่งรัดหนี้สินในประเทศไทยผ่านการเจรจาและการดำเนินคดี หากคุณมีปัญหาในการติตามทวงหนี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นฟรีและคำแนะนำในการติดตามผลที่เหมาะสม