การตรวจสอบประกันภัย

Reduce losses caused by paying for false claims

การตรวจสอบประกันภัย

หากท่านเป็นบริษัทประกันหรือบริษัทที่ทำประกันให้พนักงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการ พนักงานสืบสวนของเราสามารถตรวจสอบ การเคลมเงินประกัน  เช่น เงินชดเชยคนงาน อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัยโจรกรรมและประกันชีวิต

บริการนี้ช่วยลดโอกาสในการจ่ายเงินประกันที่ผิดพลาด ดังนั้นจึงทำให้กำไรจากการดำเนินการสูงขึ้นและสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เช่น ลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันน้อยลง