การตรวจตราและการป้องกัน

Protect your most valuable assets

การตรวจตราและการป้องกัน

โอไรอัน อินเว็สทิเกชั่น มีทีมตรวจตราที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และพนักงานนักสืบธุรกิจมืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้บริการด้านการตรวจตราที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า

เรามีระบบการตรวจตราและการป้องกันที่ได้มาตรฐาน เช่น การตรวจตราด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์และการตรวจตราทางกายภาพ ช่วยตรวจสอบว่า มีบุคคลอื่นกำลังติดตามท่าน ทีมงานหรือทรัพย์สินของท่านหรือไม่ มาตรการดังกล่าวสามารถช่วยให้ลูกค้าประเมินได้ว่า คู่แข่งหรือพนักงานที่คิดไม่ซื่อ พยายามที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่น ข้อมูลที่ปรึกษาในห้องประชุม หรือห้องประชุมคณะกรรมการโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริการตรวจตราและการป้องกัน ของโอไร้อันช่วยให้ลูกค้าสามารถปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของลูกค้าซึ่งก็คือ ตัวของลูกค้าเอง บุคคลของลูกค้าและข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า