การตรวจสอบภูมิหลังและคัดกรองพนักงาน

Prevent unpleasant, expensive surprises

การตรวจสอบภูมิหลังและคัดกรองพนักงาน

รับ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รับตรวจเช็คประวัติคน การตรวจสอบประวัติพนักงาน การตรวจคัดกรองพนักงานใหม่และพนักงานในปัจจุบันก่อนรับเข้าทำงานอย่างละเอียด สามารถป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงได้

ผู้สืบสวนของเราสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองได้โดยการตรวจสอบภูมิหลัง ซึ่งพนักงานฝ่ายบุคคลของคุณอาจไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญพอที่จะทำการตรวจเอง บริการตรวจสอบภูมิหลัง จะรวมถึงการตรวจเครดิต การตรวจประวัติอาชญากรรม การตรวจยืนยันประวัติการทำงาน การตรวจบุคคลอ้างอิงและตรวจยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทโอไร้อัน ให้บริการตรวจสอบภูมิหลังและตรวจคัดกรองพนักงานเพื่อช่วยให้องค์กรของลูกค้าปลอดภัยและได้ประโยชน์จากการป้องกันข้อผิดพลาดทั้งหลายอันเกิดจากพนักงานที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ไม่มีจริยธรรม อันตราย หรือเป็นอาชญากรได้

 • ปกป้องพนักงาน ลูกค้า หรือผู้ที่คุณห่วงใยจากบุคคลที่เป็นอันตราย
 • ปกป้องภาพลักษณ์ของบริษัทคุณ
 • ช่วยหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีในศาลที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอันเกิดจากพนักงานที่กระทำความผิดหรือประมาท
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนพนักงาน การจ้างพนักงานใหม่และอบรมพนักงาน
 • ทำให้บริษัทคุณมั่นใจได้ว่าจ้างพนักงานถูกคน
 • ป้องกันการโจรกรรมและการฉ้อโกงในการทำงาน
 • ปกป้องสินทรัพย์และข้อมูลที่อันเป็นความลับของบริษัท
 • เตรียมหลักฐานเพื่อช่วยปกป้องบริษัทจากการถูกฟ้องร้องเรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

การคัดกรองคนเข้าทำงานและการตรวจสอบภูมิหลังของเราสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้โดยมีขอบเขตการบริการตรวจสอบที่หลากหลายได้แก่:

 • การตรวจประวัติอาชญากรรม
 • การตรวจที่อยู่
 • การตรวจประวัติการทำงาน
 • การตรวจประวัติการศึกษา
 • การตรวจบุคคลอ้างอิง
 • การตรวจคดีแพ่ง
 • การตรวจสถานะล้มละลาย
 • การตรวจบริษัทและตำแหน่งกรรมการบริษัท (ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นๆ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใดบ้าง)
 • การตรวจสอบข้อมูลบริษัท บุคคลจากอินเทอร์เน็ต
 • การตรวจการถูกควบคุมทางการเงิน