สำนักงานกฎหมายของโอไร้อัน

เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทวงหนี้ อาชญากรรมทางไซเบอร์ และการฉ้อโกงในองค์กร

สำนักงานกฎหมายของโอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น

สำนักงานกฎหมายของโอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น ได้รับการจดทะเบียนกับสมาคมกฎหมายแห่งประเทศไทย และประกอบด้วยทนายความและนักกฎหมายชุมชนมากกว่า 10 คน สำนักงานกฎหมายของโอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทวงหนี้ อาชญากรรมทางไซเบอร์ และการฉ้อโกงในองค์กร

เราเป็นตัวแทนของลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรมและช่วยปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยผ่านการเจรจาและในกรณีที่จำเป็น ทางแพ่งทางอาญาและการดำเนินคดี เรามีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการขอรับค่าชดเชยสำหรับลูกค้าของเราผ่านการดำเนินคดีทางแพ่งในคดีทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งบางคดีได้รับการไต่สวนและชนะคดีในศาลฎีกาของประเทศไทย ทนายความของเรายังสนับสนุนการสืบสวนและคดีนิติคอมพิวเตอร์ของเรา รวมถึงการฉ้อโกงในองค์กร การละเมิดสัญญาการจ้างงาน และการติดตามทวงถามหนี้

ทนายความของโอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น มีประสบการณ์อย่างมากในการเตรียมและนำเสนอหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคดีของลูกค้าของเรา เช่นเดียวกับการตรวจสอบค้านหลักฐานดิจิทัลที่ฝ่ายตรงข้ามนำเสนอ

ทนายความอาวุโสสองคนของเรา นายจิตรพล จารุกดี และนายพิเชษฐ พิพิธวิจิตรการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติในคดีทางกฎหมายที่หลากหลาย

ผู้จัดการทีมกฎหมายของเราคือ คุณพรพิมล สังข์แก้ว คุณพรพิมล ทำงานให้กับโอไร้อันมามากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์มากมายในด้านการเจรจา ติดตามทวงถามหนี้ และให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา