เกี่ยวกับ โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น

Effective and Ethical Solutions in Commercial Investigations,
Computer Forensics and Legal Services since 2003

เกี่ยวกับ โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น

โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรมสำหรับการสืบเชิงพาณิชย์ (Commercial Investigation) และข้อกำหนดด้านบริการทางกฎหมาย เราสามารถให้บริการที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับราคาแก่ลูกค้าของเราผ่านบริการที่ผสมผสานพิเศษอย่างครบวงจรตามความต้องการของลูกค้าของเรา

โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 บริหารงานโดย ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ คือ คุณปีเตอร์ ฮอร์มชอร์ และคุณเดวิด ฮอร์มชอร์ คุณปีเตอร์และคุณเดวิดมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานสืบธุรกิจในประเทศไทยหลายปี โดยเน้นการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และระลึกอยู่เสมอว่าลูกค้ามาก่อนเป็นอันดับแรก และขั้นตอนแรกของแผนงานต่าง ๆ คือการกำหนดเป้าหมายของลูกค้าและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ระหว่างที่ดำเนินงานลูกค้าจะได้รับรายงานซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และรายงานขั้นสุดท้ายจะมีคำแนะนำสำหรับการติดตามผลตามความเหมาะสม

ทีมงานของโอไร้อันตระหนักดีอยู่เสมอว่า เราต้องเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จริยธรรม รับผิดชอบ สร้างสรรค์และซื่อสัตย์อยู่เสมอ เราให้บริการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงจากการทำงานร่วมกันของพนักงานนักสืบเชิงพาณิชย์ นักวิจัย และนักกฎหมาย เราจึงนำเสนอโซลูชั่นที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมสูงสุด

บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และสามารถให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทั่วประเทศไทย เรายังสามารถให้บริการในหลายประเทศทั่วโลกผ่านทางผู้ร่วมงานของเรา หากลูกค้าของเรามีโครงการอยู่นอกประเทศไทย เราก็สามารถประสานงานโครงการได้ด้วยตนเองหรือแนะนำลูกค้าของเราไปยังผู้ร่วมงานของเราในประเทศเหล่านั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ในโลกธุรกิจระหว่างประเทศปัจจุบัน ความสามารถข้ามพรมแดนดังกล่าวมักมีความสำคัญต่อการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา ทีมพนักงานนักสืบเชิงพาณิชย์ นักวิจัย และนักกฎหมายของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน