การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและระบบธุรกิจอัจฉริยะ

Avoid painful hindsight by identifying and preventing
potential pitfalls before they occur

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ตรวจสอบบริษัท การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและระบบธุรกิจอัจฉริยะ  นอกจากรู้จักศัตรูของท่านแล้ว ท่านควรรู้จักเพื่อน ลูกค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของท่านด้วย ธุรกิจในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมด้านกฎหมายทำให้มีความจำเป็นต้องตรวจสอบผู้ลงทุน ตรวจสอบหุ้นส่วนธุรกิจและลูกค้ามากขึ้น

เมื่อต้องการลงทุนหรือรวมบริษัทต้องพิจารณามากกว่างบดุล เมื่อต้องการคัดเลือกและจ้างพนักงานต้องพิจารณามากกว่าประวัติสมัครงาน การพิจารณาหุ้นส่วนธุรกิจต้องพิจารณาให้ลึกซึ้ง

พนักงานนักสืบธุรกิจของโอไร้อันให้บริการด้านการวิจัยที่กว้างขวาง บริการตรวจสอบภูมิหลังบุคคลและองค์กรเพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าควรร่วมดำเนินธุรกิจกับใคร

การตรวจสอบภูมิหลังโดยละเอียดของเราได้แก่ การตรวจสอบทะเบียนและฐานข้อมูลของราชการ แหล่งข่าวของอุตสาหกรรม ประวัติอาชญากรรม หุ้นส่วนธุรกิจที่ผ่านมา ความสำเร็จและความล้มเหลวทางธุรกิจที่ผ่านมา นอกจากนี้พนักงานนักสืบธุรกิจของเรายังให้บริการสืบสวนทรัพย์สินของบุคคลและองค์กรอีกด้วย

เราพร้อมที่จะให้บริการตามที่ท่านต้องการเพื่อช่วยท่านลดความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง