การทุจริตในองค์กร

Identify, understand and deal with the human elements of corporate fraud

ตรวจสอบทุจริตในองค์กร

การทุจริตองค์กรสามารถกระทำได้โดยบุคคลภายในหรือภายนอก การทุจริตภายในคือ พนักงาน ผู้จัดการ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท หรือเจ้าของกระทำการทุจริตต่อบริษัทของตนเอง เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันเองและการขโมยข้อมูล หรือการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิด การทุจริตจากภายนอกกระทำโดยบุคคลภายนอก เช่น การติดสินบน การรับเงินใต้โต๊ะ การทุจริต การแฮ็กเข้าระบบ การขโมยข้อมูลและการทุจริตผ่านการประกันภัยเช่น โกงเคลมประกัน  การกู้ยืมเงินและการทุจริตการชำระเงิน

บริษัทสามารถลดโอกาสในการตกเป็นเหยื่อของการทุจริตและลดความสูญเสียด้วยการควบคุมภายในที่เหมาะสม เช่น สายด่วนรับแจ้งพบเห็นทุจริต หรือช่อง
ทางอื่นๆเพื่อแจ้งเบาะแสหากพนักงานพบเห็นการทุจริต ฉ้อโกง และบุคคลภายนอกในการรายงานข้อสงสัยหากพบเบาะแสการฉ้อโกง การฝึกอบรมพนักงานและซัพพลายเออร์ให้รับรู้เรื่องทุจริต เพื่อลดโอกาสของพนักงานในการทุจริต  และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดี โดยประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกค้าอย่างเป็นธรรม

บริษัทต่างๆ ควรมีแผนรับมือเหตุการณ์ว่าจะตอบสนองต่อการทุจริตหรือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตอย่างไร  ดังนั้นโอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น ให้ความช่วยเหลือลูกค้า หรือทำงานร่วมกับทีมตรวจสอบของลูกค้า ผ่านบริการต่อไปนี้ –

  • รวบรวมหลักฐานผ่านการตรวจสอบเอกสารและภาพจากกล้องวงจรปิด การเฝ้าติดตามพฤติกรรม  และการตรวจสอบประวัติผู้ต้องสงสัย
    เช่น ประวัติอาชญกรรม
  • สัมภาษณ์และสอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานแวดล้อม
  • สืบสวน ค้นหา วิเคราะห์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมและ      นำไปสู่การค้นพบหลักฐานที่ซ่อนแร้น โดยการสืบสวนทั่วไปไม่สามารถค้นพบได้ หรืออาจพบหลักฐานผู้ร่วมทุจริตทั้งภายในองค์กรและบุคคลภายนอก และข้อมูลที่เก็บบนคลาวด์  (Digital Forensics)
  • สอบสวนผู้ต้องสงสัยโดยเครื่องจับเท็จ
  • คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมตามหลักฐานที่รวบรวมได้
  • ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฉ้อโกง

เมื่อองค์กรสงสัยหรือตรวจพบการฉ้อโกงหรือทุจริต การรวบรวมหลักฐานในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักนิติวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการทางกฎหมายได้หากจำเป็น ดังนั้นควรมีการตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีทางวินัยหรือทางกฎหมายกับผู้ฉ้อโกงได้หรือไม่

บริษัทต่างๆ มักรีบเร่งที่จะเผชิญหน้ากับผู้ฉ้อโกงก่อนที่จะรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนของบริษัท ซึ่งอาจนำไปสู่การเตือนผู้ฉ้อโกงและให้โอกาสพวกเขาในการทำลายหลักฐาน และอาจถึงขั้นหลบเลี่ยงการลงโทษทางวินัยหรือการดำเนินการทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังอาจทำให้บริษัทถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทหรือเลิกจ้างโดยมิชอบจากผู้ฉ้อโกง

โอไร้อัน ฯ  ให้การช่วยเหลือลูกค้าของเราในการสืบสวนการทุจริตอย่างเหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียงของบริษัทจากการทุจริต

ผู้จัดการสืบสวนคดีทุจริต และทีมสืบสวน ที่มีประสบการณ์สูง มากว่า 16 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านค้นหา วิเคราะหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ มือถือ และทนายความที่มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญา พร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการจัดการกับคดีทุจริตทุกประเภท