การตรวจสอบซอฟต์แวร์และพยานผู้เชี่ยวชาญ

Software piracy remains a massive revenue loss for computer software manufacturers, software resellers.

การตรวจสอบซอฟต์แวร์และพยานผู้เชี่ยวชาญ

การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทำให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาล และทำให้หน่วยงานสรรพากรของรัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี การวิจัยล่าสุดโดย IDC คาดว่ามีความสูญเสียต่อปีประมาณ 14 พันล้านเหรียญสหรัฐในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค

Orion Hi-Tech Unit จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้บริการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ทำให้ลูกค้าสามารถทราบว่าผู้ใช้งาน ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้การตรวจสอบยังเปิดเผยข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์และระยะเวลาในการติดตั้ง

บริการดังกล่าวของโอไร้อัน สามารถช่วยปกป้องการสูญเสียรายได้ของลูกค้าและเพิ่มจำนวนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

พยานผู้เชี่ยวชาญ
พนักงานของโอไร้อันสามารถให้การในศาลในฐานะพยานเพื่อแสดงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ได้รับระหว่างการสืบสวน เรามีประสบการณ์ย่างมากในการให้หลักฐานสำคัญในคดีแพ่งและอาญาหลายคดีในนามของลูกค้า ซึ่งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในความสำเร็จของลูกค้าได้้