พันธกิจของเรา

Our team of investigators, lawyers, computer technicians and business support staff are united by a common mission.

พันธกิจของเรา

ทีมนักสืบธุรกิจ นักวิจัย ทนายความ และฝ่ายบริการลูกค้า ของเรามีความสามัคคีกันโดยมีภารกิจร่วมกันคือ

การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์และซื่อสัตย์ในการให้บริการด้านการสืบสวนทางธุรกิจ และบริการทางด้านกฎหมาย การวางแผนและปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในธุรกิจของเรา การรักษาระดับคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานสูงอย่างสม่ำเสมอ มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด และนำเสนอผลงานที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเป็นกุญแจสู่อนาคตของการประสบความสำเร็จของพวกเรา