พันธกิจของเรา

Our team of investigators, lawyers, computer technicians and business support staff are united by a common mission.

พันธกิจของเรา

ทีมพนักงานนักสืบธุรกิจ นักกฎหมาย ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และฝ่ายบริการลูกค้าร่วมมือกันให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดและการประสบความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าของเรา

การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จริยธรรม รับผิดชอบ สร้างสรรค์และซื่อสัตย์ในการให้บริการด้านการสืบสวนทางธุรกิจ การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย การเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การวางแผนและปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในธุรกิจของเรา การรักษาระดับคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสูงอย่างสม่ำเสมอ การเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด และนำเสนอผลงานที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเป็นกุญแจสู่อนาคตของการประสบความสำเร็จของพวกเรา