การตรวจสอบอีเมลและเว็บไซต์

Emails and the internet are the modern tools used by cyber-criminals.

การตรวจสอบอีเมลและเว็บไซต์

บริการตรวจสอบอีเมล การปลอมอีเมลเพื่อการจำหน่ายสินค้าปลอมแปลงหรือละเมิดเครื่องหมายทางการค้าผ่านทางเว็บไซต์ ปัจจุบัน อีเมลและอินเตอร์เนตเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถใช้กระทำผิด โดยสามารถทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและการเงิน เป็นต้น

ผู้กระทำผิดมักจะใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ เพื่อปกปิดตัวตน อย่างไรก็ตามเรามีเครื่องมือและวิธีการที่สามารถใช้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดได้เช่นเดียวกัน เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้และหาเบาะแสที่สำคัญเกี่ยวกับผู้จัดทำเว็บไซต์และผู้ส่งอีเมล ซึ่งจะนำไปสู่การระบุตัวตนของผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี

นอกจากนี้ เรายังให้บริการตรวจสอบข้อมูลในอินเตอร์เนตสำหรับลูกค้า เพื่อสืบหาพฤติกรรมบางอย่างเช่น การจำหน่ายสินค้า การละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ Orion Hi-Tech Unit มีประสบการณ์ในการให้บริการที่ประสบความสำเร็จเช่น การตรวจสอบอีเมลโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ การตรวจสอบเว็บไซต์, กระดานข่าว และการประมูลสินค้าผ่านอินเตอร์เนตเพื่อทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย