Our Services

Effective and ethical solutions
to help you protect your brands, reputation and revenues

การให้บริการของ โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น

บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยโดยสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในสามของสินค้าปลอมแปลงที่ยึดได้ใน EU มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทย หรือส่งผ่านทางประเทศไทยไปยัง EU แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยควรตระหนักถึงความสำคัญของกลยุทธ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง ตลอดเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ฝ่ายกฎหมายโอไร้อัน

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การค้นหา และเก็บหลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์ที่อยู่ใน พีซี โน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น หรือหลักฐานดิจิตอลที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ระบุผู้กระทำผิด จนถึงเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและระบบธุรกิจอัจฉริยะ

นอกจากรู้จักศัตรูของท่านแล้ว ท่านควรรู้จักเพื่อน ลูกค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของท่านด้วย ธุรกิจในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมด้านกฎหมายทำให้มีความจำเป็นต้องตรวจสอบผู้ลงทุน หุ้นส่วนธุรกิจและลูกค้ามากขึ้น

การตรวจตราและการป้องกัน

เรามีระบบการตรวจตราและการป้องกันที่ได้มาตรฐาน เช่น การตรวจตราด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์และการตรวจตราทางกายภาพ ช่วยตรวจสอบว่า มีบุคคลอื่นกำลังติดตามท่าน ทีมงานหรือทรัพย์สินของท่านหรือไม่ มาตรการดังกล่าวสามารถช่วยให้ลูกค้าประเมินได้ว่า คู่แข่งหรือพนักงานที่คิดไม่ซื่อ พยายามที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่น ข้อมูลที่ปรึกษาในห้องประชุม หรือห้องประชุมคณะกรรมการโดยไม่ได้รับอนุญาต

การทุจริตในองค์กร

องค์ประกอบด้านคนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงอย่างชัดเจน การฉ้อโกงมักจะมีเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำสายงานเดียวกันที่อยู่ในบริษัทมานานหลายปีแล้วมาเกี่ยวข้อง บางครั้งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เสียหายที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยไม่ลำเอียง สิ่งที่สำคัญยิ่งคือ ผู้ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนต้องตระหนักถึงองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์และความรู้สึกของผู้เสียหาย

การตรวจสอบภูมิหลังและคัดกรองพนักงาน

การตรวจคัดกรองพนักงานใหม่และพนักงานในปัจจุบันอย่างละเอียดสามารถป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงได้ ผู้สืบสวนของเราสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองได้โดยการตรวจสอบ ภูมิหลังซึ่งพนักงานฝ่ายบุคคลของคุณอาจไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญพอที่จะทำการตรวจเอง บริการตรวจสอบภูมิหลัง จะรวมถึงการตรวจเครดิต การตรวจประวัติอาชญากรรม การตรวจยืนยันประวัติการทำงาน การตรวจบุคคลอ้างอิงและตรวจยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

การตรวจสอบประกันภัย

หากท่านเป็นบริษัทประกันหรือบริษัทที่ทำประกันให้พนักงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการ พนักงานสืบสวนของเราสามารถตรวจสอบการเคลมเงินประกันเช่น เงินชดเชยคนงาน อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัยโจรกรรมและประกันชีวิต

การประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ

บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด ให้บริการด้านการประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และเสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัย การทบทวนและตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน อิสระและครบวงจรเน้นองค์ประกอบหลักสามประการได้แก่ นโยบาย แผนการและขั้นตอ

บริการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริต

Polygraph / Lie Detector Tests are an efficient and effective investigation tool to determine the true facts in an inquiry. Polygraphs can be used to identify who is innocent and who is guilty in a wide range of situations including theft, fraud, corruption or other employee misconduct investigations.

การบริการส่งหมายศาล

If you need a reliable company to serve official documents in Thailand, we are able to assist. We have a team which is experienced in process service in Bangkok and throughout Thailand. Our highly trained professional team will be able to meet your process serving requirements.

บริการสืบสวนในประเทศกัมพูชา

Orion has been conducting investigations in Cambodia for more than 10 years. Cambodia can be a challenging environment for commercial investigators due to a lack of public record information and other information sources which are available to investigators in other countries. In Cambodia, investigators must rely more on human sources of information and other discreet investigation techniques.

บริการสืบสวนในประเทศพม่า

การทำงานกับทีมท้องถิ่นที่มีประสบการณ์บนพื้นดินในพม่านั้น Orion Investigations นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อให้ความช่วยเหลือกับบริการที่หลากหลาย ในพม่าเราสามารถจัดหาการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาของพม่าการวิจัยตลาดและการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้เรายังให้บริการการสอบสวนเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ในพม่า เนื่องจากขาดบันทึกที่เปิดเผยต่อสาธารณะในพม่าแหล่งข้อมูลและการติดต่อในท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบที่นั่น