การตรวจสอบการเคลมเงินประกัน2018-12-13T17:14:37+00:00

การตรวจสอบการเคลมเงินประกัน

หากท่านเป็นบริษัทประกันหรือบริษัทที่ทำประกันให้พนักงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการ พนักงานสืบสวนของเราสามารถตรวจสอบการเคลมเงินประกันเช่น เงินชดเชยคนงาน อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัยโจรกรรมและประกันชีวิต

บริการนี้ช่วยลดโอกาสในการจ่ายเงินประกันที่ผิดพลาด ดังนั้นจึงทำให้กำไรจากการดำเนินการสูงขึ้นและสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เช่น ลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันน้อยลง

QUESTIONS ABOUT ANY ISSUES? ASK OUR EXPERTS TEAM.