การตรวจสอบอีเมลและเว็บไซต์2018-12-13T17:03:48+00:00

การตรวจสอบอีเมลและเว็บไซต์

 อีเมลและอินเตอร์เนตเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถใช้กระทำผิด โดยสามารถทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและการเงิน เช่น การปลอมอีเมล การจำหน่ายสินค้าปลอมแปลงหรือละเมิดเครื่องหมายทางการค้าป่านทางเวบไซต์

ผู้กระทำผิดมักจะใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ เพื่อปกปิดตัวตน อย่างไรก็ตามเรามีเครื่องมือและวิธีการที่สามารถใช้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดได้เช่นเดียวกัน เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้และหาเบาะแสที่สำคัญเกี่ยวกับผู้จัดทำเว็บไซต์และผู้ส่งอีเมล ซึ่งจะนำไปสู่การระบุตัวตนของผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี

นอกจากนี้ เรายังให้บริการตรวจสอบข้อมูลในอินเตอร์เนตสำหรับลูกค้า เพื่อสืบหาพฤติกรรมบางอย่างเช่น การจำหน่ายสินค้า การละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ Orion Hi-Tech Unit มีประสบการณ์ในการให้บริการที่ประสบความสำเร็จเช่น การตรวจสอบอีเมลโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ การตรวจสอบเว็บไซต์, กระดานข่าว และการประมูลสินค้าผ่านอินเตอร์เนตเพื่อทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

QUESTIONS ABOUT ANY ISSUES? ASK OUR EXPERTS TEAM.