การกู้ข้อมูล2018-12-13T17:01:36+00:00

การกู้ข้อมูล

การเสียหายของข้อมูลเนื่องจากการการตั้งใจทำลายข้อมูล ความผิดพลาดของผู้ใช้ หรือการทำงานที่ผิดพลาดของฮาร์ดแวร์มักทำให้เกิดการสูญเสีย และบางครั้งทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น ให้บริการกู้ข้อมูล สามารถกู้ข้อมูลที่มีค่า ประเมินค่าไม่ได้และไม่สามารถทดแทนได้ กลับคืนมาให้ลูกค้าได้ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ด้าน Computer Forensic ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ทั้งยังสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น
หากระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของท่านไม่สามารถตรวจพบฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เราสามารถช่วยท่านกู้ข้อมูลได้

หากปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ทำให้ข้อมูลที่ประเมินค่าไม่ได้ของท่านสูญหาย เราสามารถเข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดแวร์และช่วยท่านได้

หากความผิดพลาดของผู้ใช้ทำให้แฟ้มข้อมูลถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจทำให้ข้อมูลสูญหาย เราสามารถกู้ข้อมูลที่มีค่าให้ท่านได้

หากท่านอยู่ในประเทศไทยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถเดินทางไปให้บริการท่านได้ หรือแม้กระทั่งในต่างประเทศหากมีความจำเป็นเราก็สามารถเดินทางไปให้บริการท่านได้ หรือท่านอาจส่งฮาร์ดดิสก์มาให้เราวิเคราะห์ในสำนักงานของโอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่นที่กรุงเทพได้เช่นกัน
ก่อนที่ท่านจะยอมแพ้กับการสูญเสียข้อมูล เราอาจช่วยรักษาแฟ้มข้อมูล ข้อมูล เวลาและเงินของท่านได้

หากท่านเกิดปัญหา กังวลใจ เนื่องจากการสูญเสียข้อมูล กรุณาติดต่อเราเพื่อช่วยท่านในการรักษาแฟ้มข้อมูล เวลา และค่าใช้จ่ายของท่าน

QUESTIONS ABOUT ANY ISSUES? ASK OUR EXPERTS TEAM.