การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์2018-12-12T14:45:18+00:00

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การค้นหา และเก็บหลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์ที่อยู่ใน พีซี โน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น หรือหลักฐานดิจิตอลที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ระบุผู้กระทำผิด จนถึงเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้
การกระทำผิดผ่านการใช้คอมพิวเตอร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น ให้บริการการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้ได้หลักฐานที่เชื่อถือแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เราจึงขอเสนอบริการดังต่อไปนี้

QUESTIONS ABOUT ANY ISSUES? ASK OUR EXPERTS TEAM.